Hundrelation_Vit_Horizontal@2x

problemhundsutredning

Har du och din hund en jobbig vardag? Problem vid hundmöten, hälsa på andra människor, hälsa vid dörren, rädd för ljud? Ja, det finns en uppsjö av beteenden som kan bli eller har redan blivit ett problem. Man måste hitta det bakomliggande problemet och arbeta samt förebygga problemet.
 
Jag börjar med att analysera och utvärdera er livssituation/vardag och försöker tillsammans med ägaren, om det är möjligt att finna orsaken bakom problemet. Stor vikt läggs på att hitta lösningar som fungerar för både ägare och hund. Men att tänka på är att det kanske inte enbart är hunden som måste ändra sin livssituation utan även din/er som ägare.
 
Första mötet sker alltid i hemmet, därefter kan träffarna vara på annan plats. Beroende på problem avgörs hur många träffar som behövs. Jag önskar en öppendialog mellan mig och ägaren. Jag kan aldrig svara för hur lång tid ett problem tar att träna bort. Det är många faktorer som spelar roll, har hunden smärta, ett inlärt beteende, lägger ägaren ner tid att träna problemet.
 
Ingår i utredningen:
• Vid första träffen sker en intervju som tar ca 1 ½-2 timmar, därefter ingår 2 träningstillfällen med 1 timmes träning per gång. Så sammanlagt 3 stycken träffar
• Rådgivning och coaching under tiden via mail/telefon
• Behövs fler träffar är kostanden 500 kr/timmen + milersättning
• Skriftlig analys och träningsdokument med instruktioner
 
Pris: 2 000 :- + milersättning 20 kr/mil om du bor utanför Hallstahammar/Kolbäck (Är under utbildning så priset är reducerat)